← powrót do archiwum

Biblioteka bardziej dostępna dla niepełnosprawnych

Tagi: , , , , ,
  • Podziel się ze znajomymi:
CzytakPlus

Miło jest nam poinformować, że Biblioteka przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu biblioteka otrzymała nieodpłatnie urządzenie Czytak Plus, które jest przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabo widzące. Na podstawie umowy użyczenia nasza placówka będzie mogła wypożyczać Czytaka osobom niewidomym i słabowidzącym. Ponadto – na podstawie odrębnego porozumienia – biblioteka otrzymała zbiór ponad 1200 cyfrowych książek mówionych. Zbiór ten będzie systematycznie uzupełniany dzięki działalności Stowarzyszenia „Larix.  Niewidomi Czytelnicy Biblioteki będą mogli wypożyczać książki wraz z Czytakiem. Dzięki wsparciu Ministra Kultury Czytelnicy z dysfunkcją wzroku będą mieć łatwiejszy dostęp do książek nagranych w postaci audiobooków. Stowarzyszenie „Larix” od 2007 r. zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabo widzących. We współpracy ze Stowarzyszeniem nasza biblioteka będzie wciąż powiększać księgozbiór dostosowany dla osób z wadą wzroku.

Warunki wypożyczania Czytaka Plus Czytelnikom Biblioteki Publicznej

Biblioteka może wypożyczać Czytaka Plus jedynie Czytelnikowi biblioteki posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku. Warunkiem wypożyczenia Czytaka Plus jest pisemne potwierdzenie wypożyczenia przez Czytelnika lub jego prawnego opiekuna. Z chwilą wypożyczenia, Czytelnik staje się za niego całkowicie odpowiedzialny i jest zobowiązany do zwrócenia  go w oznaczonym terminie. Termin zwrotu urządzenia określa biblioteka, nie mniej jednak termin zwrotu nie może być dłuższy niż 60 dni. Biblioteka ma prawo do naliczenia kary w wysokości 1zł za każdy dzień zwłoki.
W wypadku uszkodzenia Czytaka Plus, Czytelnik ponosi koszty jego naprawy nieobjęte gwarancją producenta. W wypadku całkowitego zniszczenia lub zagubienia urządzenia Czytelnik płaci odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości sprzętu. Osoba wypożyczająca Czytaka Plus jest zobowiązana do podania numeru telefonu.

Szczegółowe informacje w kwestii wypożyczenia Czytaka Plus udzielają bibliotekarze.

 

logo_larix

 

logo-mkidn