← powrót do archiwum

Konkurs

Tagi: ,
 • Podziel się ze znajomymi:
Konkurs "Moja własna książka" 2018

Obcowanie z literaturą od najmłodszych lat- pod mądrą opieką dorosłych- zaowocuje w przyszłości. Dzięki temu nasze dzieci wyrosną na mądrych, twórczych i wrażliwych ludzi. Celem II edycji konkursu "Moja własna książka" jest rozbudzanie zamiłowań literackich dzieci, zachęcanie do tworzenia, pobudzanie wyobraźni i fantazji. Barwne ilustracje będące dopełnieniem utworu dziecięcego, pozwolą na wyrażenie emocji, uczuć towarzyszących tworzeniu. Konkurs, który właśnie ogłaszamy stanowić ma zachętę do stworzenia własnej książki, której bohaterowie, treść, od początku do końca, będą pomysłem najmłodszych.

Konkurs skierowany jest do dzieci w trzech grupach wiekowych: 3 – 6- lat, 7-10 lat i 11-14 lat. W  przypadku grupy najmłodszej praca ma być wspólnym dziełem dorosłej osoby oraz dziecka: wspólnie zredagowana treść opowiadania, napisana przez opiekuna, wzbogacona barwnymi ilustracjami dziecka. Format i tematyka pracy są dowolne.
Prace przyjmować będziemy do 30 kwietnia 2018.

 

Regulamin konkursu

Konkurs skierowany jest do dzieci w trzech grupach wiekowych:

 • 3 – 6- lat,
 • 7-10 lat,
 • 11-14 lat.

W  przypadku grupy najmłodszej praca ma być wspólnym dziełem dorosłej osoby oraz dziecka: wspólnie zredagowana treść opowiadania, napisana przez opiekuna, wzbogacona barwnymi ilustracjami dziecka.

 • format i tematyka pracy dowolny
 • ilustracje wykonane dowolną techniką plastyczną
 • ilość stron dowolna
 • strona tytułowa musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora, tytuł pracy, informacje dodatkowe: wiek, adres zamieszkania prosimy dołączyć w oddzielnej kopercie,
 • mile widziana wersja pracy na płycie CD (zdjęcia/skany)
 • prace należy składać od 5 marca do 30 kwietnia 2018.
 • oceniać będziemy: włożony wkład pracy, kreatywność, treść i walory estetyczne

Biorąc udział w konkursie „Moja własna książka” uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku (zdjęcia, film) i wykorzystaniu tych materiałów przez bibliotekę w celach promocji biblioteki i dokumentacji wydarzeń. Prace nie będą odsyłane ani archiwizowane, a dane osobowe autorów będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującym przepisami prawa, imiona i nazwiska laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej www.biblioteka.kety.pl oraz w materiałach prasowych dotyczących konkursu.

Kontakt: Oddział dla Dzieci (32-650 Kęty, ul. Wł. Reymonta 2)
dzialdladzieci@biblioteka.kety.pl 
tel.33 845 28 66 wew. 23