← powrót do archiwum

Konkurs literacki

Tagi: , ,
 • Podziel się ze znajomymi:

Gminna Biblioteka Publiczna im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach

ogłasza

KONKURS LITERACKI  „AMBROŻJADA”

w dwóch kategoriach:

 1. Poezja (wiersze od 3 do 5)
 2. Proza (1 opowiadanie)

oraz w dwóch grupach wiekowych:

 1. Grupa wiekowa II - młodzież (od 15 do 21 lat)
 2. Grupa wiekowa III – dorośli (powyżej 21 lat)

Regulamin konkursu

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie w maszynopisie zestawu 3-5  wierszy lub 1 opowiadania
  (w czterech egzemplarzach na papierze w formacie A4, dotychczas niepublikowanych i  nienagradzanych w innych konkursach.
 2. Tematyka konkursu: Swobodna interpretacja słów Ambrożego Grabowskiego

„Ja pochodzenia mego nie mam za ohydę,

Nie patrzę skąd wychodzą, ale dokąd idę”.

 

 1. Jeden autor może nadesłać tylko 1 zestaw prac.
 2. Prace należy opatrzyć godłem i dołączyć zaklejoną kopertę zawierającą powtórzone godło (pseudonim, a nie w formie graficznej, imię i nazwisko autora, wiek, adres, telefon, e-mail). Na kopercie należy koniecznie podać wiek autora oraz pseudonim.
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji nagrodzonych tekstów bez honorariów, jak również udostępnianie ich w prasie, radiu, telewizji bez konieczności ubiegania się o zgodę autora. Najlepsze prace będą prezentowane podczas spotkania laureatów w Czytelni Biblioteki.
 2. Prace konkursowe należy dostarczyć do 1 czerwca 2018 r. na adres:

Gminna Biblioteka Publiczna im. Ambrożego Grabowskiego,

 1. Wł. Reymonta 2, 32-650 Kęty (lub do filii na terenie Gminy Kęty)
 2. Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatorów.
 3. Prace nie będą odsyłane ani archiwizowane, a dane osobowe autorów będą wykorzystywane zgodnie
  z obowiązującym przepisami prawa, imiona i nazwiska laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej www.biblioteka.kety.pl oraz w materiałach prasowych dotyczących konkursu.
 4. Uroczyste podsumowanie Konkursu oraz ogłoszenie wyników odbędzie się w dniach:
  21 czerwca 2018r. o 17.00.Lista osób nominowanych zostanie również ogłoszona na stronie internetowej  www.biblioteka.kety.pl oraz w innych mediach.
 5. Na laureatów konkursu czekają nagrody książkowe i dyplomy.
 6. Biorąc udział w konkursie „Ambrożjada”, uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku (zdjęcia, film) i wykorzystaniu tych materiałów przez bibliotekę w celach promocji biblioteki
  i dokumentacji wydarzeń.

 

AMBROŻJADA