TWORYMEMORY - Łęki

 

Panie siedzą przy stole i grają w Bingo

 

 

Na pierwszych zajęciach z cyklu TWORY MEMORY - gramy w BINGO, ćwiczymy pamięć krótkotrwałą, wzrokową, skojarzenia. Gramy w gry internetowe, które ćwiczą wszystkie wymienione obszary działania.

Logotypy BLISKO

Warsztaty TWORY MEMORY zrealizowano w ramach projektu „PO TRZECIE_BIBLIOTEKA” realizowanego w ramach BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
Narodowe Centrum Kultury NPRCz 2.0Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego #BLISKO #NCK #MKDN #NPRCZ

www nprcz belka nck kolor rgb auto mlogo malopolskalogo dolina solylogo leader