CYFROWE ARCHIWA TRADYCJI LOKALNEJ

Ośrodek Karta w ramach PRB (prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego) wdrożył sieć lokalnych społecznych archiwów historycznych CATL (Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej) przy bibliotekach gminnych. Gminna Biblioteka Publiczna w Kętach przyjęła akces uczestnictwa w tym programie. Mamy nadzieję na uzyskanie statusu centrum aktywizującego lokalną społeczność do pielęgnowania i upowszechniania historii i rodzimej tradycji, czyli „ocalenia od zapomnienia”.

Kilka słów o organizacji „ Ośrodek KARTA”

Niezależna, pozarządowa organizacja pożytku publicznego, zajmująca się dokumentowaniem i upowszechnianiem historii najnowszej Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Środowisko KARTY podjęło działalność wydawniczą w 1982 roku, dokumentacyjną – w 1987, legalną – w 1989, międzynarodową – w 1992, edukacyjną – w 1996. W 2005 roku KARTA zainicjowała w Warszawie Dom Spotkań z Historią. Od 28 lat wydaje „Kartę” – pismo o tożsamości, kwartalnik poświęcony historii Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku. Poprzez skomponowane teksty źródłowe – dzienniki, wspomnienia, relacje, listy, dokumenty – historię opowiadają niemal wyłącznie świadkowie; dzięki temu przeszłość staje się bliższa, bardziej zrozumiała. Każdy numer to 160 stron wielogłosowej opowieści o doświadczeniach XX stulecia.

www nprcz belka nck kolor rgb auto mlogo malopolskalogo dolina solylogo leader