Konkurs dla dzieci

Drukuj

Logo konkursu Moja własna książka

 

 

Zapraszamy do udziału w V edycji konkursu „Moja własna książka”, który skierowany jest do dzieci w trzech grupach wiekowych:

W  przypadku grupy najmłodszej praca może być wspólnym dziełem dorosłej osoby oraz dziecka: wspólnie zredagowana treść opowiadania, napisana przez opiekuna, wzbogacona barwnymi ilustracjami dziecka.

Biorąc udział w konkursie „Moja własna książka” uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku (zdjęcia, film) i wykorzystaniu tych materiałów przez bibliotekę w celach promocji biblioteki i dokumentacji wydarzeń. Prace nie będą odsyłane ani archiwizowane, a dane osobowe autorów będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującym przepisami prawa, imiona i nazwiska laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej www.biblioteka.kety.pl oraz w materiałach prasowych dotyczących konkursu.

 

 

Plakat Konkurs Moja własna książka

Tags: , ,