calt

Piszą o nas w książce…

W tym roku ukazała się książka: CYFROWE ARCHIWA TRADYCJI LOKALNEJ, będąca częścią projektu CATL, realizowanego przez Fundację Ośrodka Karta w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Zamieszczone w publikacji materiały pochodzą ze zbiorów 112 Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej, powstałych przy bibliotekach gminnych, m.in. biblioteki w Kętach.

Pamiątki rodzinne rodu Krzysztoforskich

Jan Christ przekazał bibliotece kolekcję rodzinnych zdjęć i pamiątek rodu Krzysztoforskich. Nasze Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej wzbogaciło się o niezwykle cenne historycznie materiały źródłowe dotyczące społeczności lokalnej Kęt. Zapraszamy do zapoznania się z kolekcją Gmina Kęty - Rod Krzysztoforskich na http://kety.archiwa.org/.

Fundacja Ośrodka KARTA

Uczestnictwo naszej biblioteki w projekcie realizowanym przez Fundację Ośrodka KARTA w ramach Programu Rozwoju Bibliotek - http://kety.archiwa.org/. http://www.biblioteka.kety.pl/item/131-apel-do-czytelnikow http://www.biblioteka.kety.pl/item/181-cyfrowe-archiwa-tradycji-lokalnej Zamieszczamy kopię treści maila, którego otrzymaliśmy od: Agnieszka Kudełka z Fundacji Ośrodka KARTA 05.03.2013.

Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej

Gminna Biblioteka Publiczna w Kętach zaprasza na stronę http://kety.archiwa.org.

Bibliotekarze podjęli się zadania ocalenia od zapomnienia historii swojej „Małej Ojczyzny”, uczestnicząc w projekcie CYFROWE ARCHIWA TRADYCJI LOKALNEJ" (CATL), realizowanym przez Fundację Ośrodka KARTA w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Zdigitalizowaliśmy podarowane przez mieszkańców zdjęcia historyczne miasta, okolicznych sołectw, dokumenty i pamiątki rodzinne, które stanowią bogate źródło informacji o regionie.

APEL DO CZYTELNIKÓW

W związku z przystąpieniem naszej biblioteki do ogólnopolskiego projektu" Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej"(CATL), prosimy wszystkich, którzy są w posiadaniu oryginalnych materiałów historycznych (fotografii rodzinnych, listów, dokumentów osobistych, pamiętników, starych książek, modlitewników) o użyczenie oryginałów do zeskanowania. W/w materiały w wersji cyfrowej znajdować się będą w Internecie na stronie http://kety.archiwa.org/ gdzie będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Zapewniamy bezpieczeństwo powierzonych oryginałów przez okres obróbki skanowania, po czym niezwłocznie zwrócimy je właścicielowi.

CYFROWE ARCHIWA TRADYCJI LOKALNEJ

Ośrodek Karta w ramach PRB (prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego) wdrożył sieć lokalnych społecznych archiwów historycznych CATL (Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej) przy bibliotekach gminnych. Gminna Biblioteka Publiczna w Kętach przyjęła akces uczestnictwa w tym programie. Mamy nadzieję na uzyskanie statusu centrum aktywizującego lokalną społeczność do pielęgnowania i upowszechniania historii i rodzimej tradycji, czyli „ocalenia od zapomnienia”.

www nprcz belka nck kolor rgb auto mlogo malopolskalogo dolina solylogo leader