CATL – Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej

Piszą o nas w książce…

Galeria     W tym roku ukazała się książka: CYFROWE ARCHIWA TRADYCJI LOKALNEJ, będąca częścią projektu CATL, realizowanego przez Fundację Ośrodka Karta w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Zamieszczone w publikacji materiały pochodzą ze zbiorów 112 Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej, powstałych przy bibliotekach gminnych, m.in. biblioteki w Kętach.          W 2011r. włączyliśmy się do projektu, […]

Zobacz więcej

Pamiątki rodzinne rodu Krzysztoforskich

 Jan Christ przekazał bibliotece kolekcję rodzinnych zdjęć i pamiątek rodu Krzysztoforskich. Nasze Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej wzbogaciło się o niezwykle cenne historycznie materiały źródłowe dotyczące społeczności lokalnej Kęt.   Zapraszamy do zapoznania się z kolekcją Gmina Kęty - Rod Krzysztoforskich na http://kety.archiwa.org/.     Ród Krzysztoforskich:   Edmund Krzysztoforski (1847 – 1930), syn Antoniego Krzysztoforskiego […]

Zobacz więcej

Fundacja Ośrodka KARTA

Uczestnictwo naszej biblioteki w projekcie realizowanym przez Fundację Ośrodka KARTA w ramach Programu Rozwoju Bibliotek - http://kety.archiwa.org/.   http://www.biblioteka.kety.pl/oldsite/item/131-apel-do-czytelnikow  http://www.biblioteka.kety.pl/oldsite/item/181-cyfrowe-archiwa-tradycji-lokalnej  Zamieszczamy kopię treści maila, którego otrzymaliśmy od: Agnieszka Kudełka   z Fundacji Ośrodka KARTA   05.03.2013.                                                                                     Do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kętach Szanowni Państwo,   W ciągu minionych prawie 2 lat swojej działalności zebrali Państwo fantastyczne […]

Zobacz więcej

Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej

Gminna Biblioteka Publiczna w Kętach zaprasza na stronę http://kety.archiwa.org. Bibliotekarze podjęli się zadania ocalenia od zapomnienia historii swojej  „Małej Ojczyzny”, uczestnicząc w projekcie CYFROWE ARCHIWA TRADYCJI LOKALNEJ" (CATL),  realizowanym przez Fundację Ośrodka KARTA w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.  Zdigitalizowaliśmy podarowane przez mieszkańców zdjęcia historyczne miasta, okolicznych sołectw, dokumenty i pamiątki rodzinne, które stanowią bogate źródło […]

Zobacz więcej

Apel do czytelników

W związku z przystąpieniem naszej biblioteki do ogólnopolskiego projektu" Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej"(CATL), prosimy wszystkich, którzy są w posiadaniu oryginalnych materiałów historycznych (fotografii rodzinnych, listów, dokumentów osobistych, pamiętników, starych książek, modlitewników) o użyczenie oryginałów do zeskanowania.  W/w  materiały w wersji cyfrowej znajdować się będą w Internecie na stronie http://kety.archiwa.org/ gdzie będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Zapewniamy […]

Zobacz więcej

Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej

Ośrodek Karta w ramach PRB (prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego) wdrożył sieć lokalnych społecznych archiwów historycznych CATL (Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej) przy bibliotekach gminnych.   Gminna Biblioteka Publiczna w Kętach przyjęła akces uczestnictwa w tym programie. Mamy nadzieję na uzyskanie statusu centrum  aktywizującego lokalną społeczność do pielęgnowania i upowszechniania historii i rodzimej tradycji, czyli „ocalenia […]

Zobacz więcej