III moduł ” O finansach…w bibliotece”

  • Podziel się ze znajomymi:
III moduł ” O finansach…w bibliotece”

O finansach w …bibliotece” relacja z trzech spotkań  

Seniorzy uczestniczący w szkoleniach cieszą się z możliwości uczestniczenia w projekcie, który został przygotowany konkretnie dla nich, uwzględniając ich potrzeby i możliwości. Grupa nie ma problemu ze zrozumieniem tematów realizowanych na podstawie scenariuszy, a referowanych w czytelny sposób przez prowadzącego bibliotekarza.  Bieżąca dyskusja rozwiewa (od razu) wątpliwości (jeśli są). Zdarza się, że  „coś technicznie nie zadziała” (w I i w II module, kalkulator), ale całość (scenariusza) przedstawionego materiału pozwala na zgłębienie tematu prawie w 100%.  Słaba znajomość komputera u niektórych uczestników jest najmniejszym kłopotem, wolontariuszka chętnie służy pomocą. Pomagają także najstarszym seniorom (60+) wnuki. Zaproponowana przez nas (bibliotekę) w projekcie opcja: „senior z wnuczkiem”, jest dobrym pomysłem, wartym polecenia, seniorom takie wsparcie daje poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza w bankowości Internetowej.
Warte podkreślenia jest to, że projekt z tematyki finansów jest zupełnym novum w dotychczasowych ofertach biblioteki skierowanych do odbiorcy-seniora.
Atmosfera w grupie stanowi ważny czynnik determinujący aktywność seniorów, tworzy dobry klimat do wymiany myśli/poglądów/zdań w sprawach „ogólnych” polityki oszczędzania, gospodarowania budżetem domowym, bankowości internetowej, lokat, kredytów, kart płatniczych…

Treść III modułu była obszerna, zaczęliśmy od kwestii lokat bankowych, przedstawiliśmy za pomocą kalkulatora zyski z lokaty o różnej częstotliwości  kapitalizacji, porównywaliśmy oferty dostępnych lokat różnych banków, obliczaliśmy przykładowo własną zdolność kredytową i wysokość możliwego kredytu. Mieliśmy sposobność obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, uwzględniającą należne odsetki, prowizje i inne należności związane z kredytem. Dyskutowaliśmy o skutkach niewłaściwej polityki finansowej branży parabanków. Wspomnieliśmy o ryzyku popadnięcia w spiralę zadłużeń, korzystając z np. : „chwilówek”, „Providenta”. Cenne były porady o bezpiecznym korzystaniu z kart płatniczych podczas wypłaty z bankomatów i płatności za towar w sklepie. Istotne były także wskazówki, co należy zrobić w przypadku kradzieży lub zagubienia karty płatniczej. Wyjątkowo długie spotkanie finalizowaliśmy pozytywnie ukończonym testem.

Odpowiedni prestiż i rangę  temu kursowi zapewnili zaproszeni goście: w II module  „BANKOWOŚĆ INTERNETOWA” -  Urszula Kowalska, główna księgowa UG (samorządowiec),  w III module ” LOKATY, KREDYTY, KARTY PŁATNICZE”  - Monika Piwowarska - Gara, pracownik banku, doradca klienta; osoby spoza biblioteki, dopełniające „fachowo” całokształt.

a1

b2

f6