Pierwszy tydzień warsztatów Eko-lato za nami…

  • Podziel się ze znajomymi:

28.06 odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne z rodzicami dzieci zainteresowanych projektem Eko-lato. Jest to cykl bezpłatnych edukacyjnych warsztatów ekologicznych adresowanych do dzieci celem kształcenia wśród młodych adresatów postawy odpowiedzialności za stan eko-środowiska. 

 

Rodzice z dziećmi zapoznali się z harmonogramem oraz regulaminem zajęć. Projekt eko-lato przewiduje liczne wycieczki w ramach których odbywać się będą zajęcia warsztatowe na których dzieci zapoznają się m.in. z wypiekiem chleba wg starych receptur,  pojęciem  zdrowego odżywiania. Sprawdzą własne umiejętności i zdolności manualne wykonując własnoręcznie zabawki. Zwiedzą w najbliższym sąsiedztwie Gminy – Międzybrodziu Bialskim Elektrownię Szczytowo-Pompową, przeznaczoną do regulacji systemu energetycznego . Odwiedzą Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kętach (przyjrzą się pracy laboratorium i oczyszczalni ścieków) a także Przedsiębiorstwo Komunalne KOMAX (wysypisko śmieci). 

Dzieci wypełniły także ankietę mającą na celu poznania poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej uczestników projektu

pp

Wykład plenerowy dr Krzysztofa Klęczara cieszył się dużym uznaniem wśród uczestników warsztatów ekologicznych Eko-lato. Dzieci podczas spaceru obserwowały faunę i florę Kęt. Dr K. Klęczar wzbudził żywe zainteresowanie wśród dzieci tematem kęckiej fauny, opowiadając bardzo ciekawie o zwyczajach obserwowanych zwierząt. W czasie zajęć dzieci zbierały również  roślinki z których na późniejszych zajęciach zostanie wykonany zielnik.

img_0882

W środę (04.07.2012) odbyła się wycieczka wyjazdowa do Elektrowni Szczytowo – Pompowej Porąbka- Żar w Międzybrodziu Bialskim. Jest to jedyna w kraju elektrownia podziemna  wysokospadowa o mocy 500 MW i spadzie 440 m. Dzieci obejrzały film przedstawiający historie powstania elektrowni, a także zasady jej funkcjonowania. Uczestnicy powyżej 11 roku życia mieli okazję zwiedzenia podziemnych sztolni elektrowni.

img_0901

W upalny piątek uczestnicy Eko-lato odwiedzili Miejską Oczyszczalnię Ścieków w Kętach. Dzieci dowiedziały się iż jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, w której zastosowano nisko obciążony osad czynny, dostosowany do prowadzenia procesu denitryfikacji oraz biologicznej defosfatacji z gospodarką osadową opartą o procesy fermentacji, odwodniania i higienizacji. A unieszkodliwiony na terenie oczyszczalni osad, umieszczany jest  na składowisku odpadów komunalnych bądź wykorzystywany do przyrodniczego zagospodarowania na  terenie gminy Kęty.  Przewodnik oprowadził uczestników wycieczki po podstawowych obiektach m.in.: budynku krat ze stacją zlewną, piaskowniku z odłuszczaczem napowietrzanym, budynku stacji dmuchaw i pompowni osadów.

img_0734

Największe zainteresowanie wśród dzieci wzbudzało pomieszczenie kontrolne z komputerami monitorującymi całą przestrzeń  oczyszczalni.

img_0748

Uczestnicy warsztatów zwiedzili również Laboratorium Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, które realizuje badania: ścieków monitorując proces oczyszczania, osadów – w celu kontroli procesów i oceny pracy urządzeń technologicznych oraz wód powierzchniowych – dla potrzeb monitoringu środowiska.

img_0717