← powrót do archiwum

V moduł: Bank centralny a inne banki

  • Podziel się ze znajomymi:

Tematem ostatniego spotkania 25 lipca, był „Bank centralny a inne banki” . Seniorzy dowiedzieli się, jak duży wpływ ma na nasze życie działalność NBP.  Uświadomiliśmy wszystkim, że Bank centralny zajmuje nadrzędną pozycję wobec pozostałych banków, że jest instytucją zwierzchnią, upoważnioną do wydawania nakazów i zakazów innym bankom. Przedstawiliśmy najważniejsze zadania tej instytucji, mianowicie:  utrzymywanie stabilności cen, ustalanie stóp procentowych, ogłaszanie średnich kursów walutowych, działalność  na rzecz edukacji młodzieży i seniorów. W związku z przystąpieniem Polski do UE dyskutowaliśmy wokół zagadnień związanych z strefą euro i  omówiliśmy kryteria przyjęcia wspólnej waluty.

cc-2

ee-6

zobacz filmik TV kety