← powrót do archiwum

Warsztaty czytelnicze

  • Podziel się ze znajomymi:

24 marca 2015 r., zorganizowaliśmy w naszej bibliotece warsztaty czytelnicze dla osób niepełnosprawnych z Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach.

To już kolejne, dziewiąte, od 2014 r.,  warsztaty zorganizowane przez bibliotekę dla podopiecznych z PŚDS, które mają na celu popularyzację czytelnictwa wśród dorosłych z obniżonym stopniem sprawności intelektualnej.

Okres Wielkiej Nocy to wyjątkowy czas, w którym symboliczne obrzędy religijne, tradycja ludowa i wiosny czar, splatają się w jedno. Warto poznawać tradycje i zwyczaje, a rozmawiając o ich znaczeniu zwrócić uwagę na ten naturalny rytm życia, któremu wszyscy podlegamy.

Wybraliśmy naszym uczestnikom kilka książek, w których autorzy pokazują zarówno urodę i bogactwo polskich zwyczajów i obrzędów jak
i trwałość od wielu pokoleń tradycji świętowania.

„…Niech cieszą Wasze oczy kolorowe pisanki
i wielkanocne baranki.
Niech się w Śmigus Dyngus
woda na Was leje a wielkanocny Zając
przyniesie radość i nadzieję…”