Odwiedziny bałwanków :)

Plastyka dla dzieci

a2

Na Podlesiu zima trzyma *** :) Do biblioteki po książki przychodzą „bałwanki”, dzieci i rodzice „przyjeżdżają saniami” :) Wypożyczają bajki, opowieści, bałwankowe zagadki i rebusy :) Dziękujemy :) a już  wkrótce zapraszamy dzieci i ich opiekunów na spotkanie w Klubie Młodego Konstruktora :)

www nprcz belka nck kolor rgb auto mlogo malopolskalogo dolina solylogo leader