Jak zapisać się do biblioteki?

Zapraszamy z:

  • aktualnym dowodem tożsamości (dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna, studencka, prawo jazdy)

Zapisu można dokonać w siedzibie głównej w Kętach ul. Reymonta2 lub w każdej filii GBP (w Nowej Wsi, Bielanach, Łękach lub Kętach Podlesiu), przy czym zapisanie w filii upoważnia do korzystania z całego księgozbioru biblioteki we wszystkich filiach oraz w siedzibie głównej.

Czytelnik zapisując się do biblioteki ma obowiązek wypełnić kartę zapisu oraz zapoznać się z regulaminem GBP. Złożenie czytelnego podpisu na karcie zapisu jest równoznaczne z zapisaniem się do biblioteki jak i potwierdzeniem znajomości regulaminu.

www nprcz belka nck kolor rgb auto mlogo malopolskalogo dolina solylogo leader