Z młodzieżą o lekturach

1

„Znajdziesz mnie w bibliotece” – hasło promujące XVIII Tydzień Bibliotek 2021, z tej okazji rozmawialiśmy z młodzieżą o lekturach szkolnych. Próbowaliśmy także swoich zdolności plastycznych podczas przenoszenia na papier skojarzeń dotyczących właśnie owych lektur. Podsumowując wypowiedzi młodzieży na temat lektur, na zadane pytanie:czy chętnie czytają i co chcieliby czytać odpowiedzi nie są zbyt optymistyczne. Natomiast pozytyw znalazłam w tym, że młodzi zdecydowanie często wsponinają o lekturze "Pan Tadeusz". Można powiedzieć, z pewną dozą niesmiałości, że młodzież zaczyna dostrzegać uroki piękna wsi. Podsumowując nasze spotkanie, młodzi jednogłośnie twierdzą, że lektury szkolne nie są dla nich atrakcyjną ofertą czytelniczą. Myślę, że to ważny sygnał, którego nie powinno się lekceważyć.

 

 

 

 

 

 

www nprcz belka nck kolor rgb auto mlogo malopolskalogo dolina solylogo leader