Co się kryje w informacji?

Za nami lekcja biblioteczna

 z zakresu edukacji medialnej, w której udział wzięli uczniowie klasy 6a i 7 z SP w Malcu.Warsztatowa forma zajęć pozwoliła młodzieży na poszerzenie wiedzy na temat informacji, oceny jej wiarygodności, jak również wyrobieniu postawy krytycznej wobec informacji, które do nas docierają z różnych źródeł. Umiejętność znalezienia i oceny informacji ma wpływ na nasze codzienne działania i decyzje, dlatego też edukowanie w tym kierunku nie pozostaje bez znaczenia dla młodego pokolenia. 

 

www nprcz belka nck kolor rgb auto mlogo malopolskalogo dolina solylogo leader