Konkurs dla dzieci

Logo konkursu Moja własna książka

 

 

Zapraszamy do udziału w V edycji konkursu „Moja własna książka”, który skierowany jest do dzieci w trzech grupach wiekowych:

  • 3 – 6- lat,
  • 7-10 lat,
  • 11-14 lat.

W  przypadku grupy najmłodszej praca może być wspólnym dziełem dorosłej osoby oraz dziecka: wspólnie zredagowana treść opowiadania, napisana przez opiekuna, wzbogacona barwnymi ilustracjami dziecka.

  • format i tematyka pracy dowolny
  • ilustracje wykonane dowolną techniką plastyczną
  • ilość stron dowolna
  • strona tytułowa musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora, tytuł pracy, informacje dodatkowe: wiek, adres zamieszkania prosimy dołączyć w oddzielnej kopercie,
  • mile widziana wersja pracy na płycie CD
  • prace należy składać od 1 września  do 8 października 2021r.
  • oceniać będziemy: włożony wkład pracy, kreatywność, treść i walory estetyczne

Biorąc udział w konkursie „Moja własna książka” uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku (zdjęcia, film) i wykorzystaniu tych materiałów przez bibliotekę w celach promocji biblioteki i dokumentacji wydarzeń. Prace nie będą odsyłane ani archiwizowane, a dane osobowe autorów będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującym przepisami prawa, imiona i nazwiska laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej www.biblioteka.kety.pl oraz w materiałach prasowych dotyczących konkursu.

 

 

Plakat Konkurs Moja własna książka

www nprcz belka nck kolor rgb auto mlogo malopolskalogo dolina solylogo leader