TWORYMEMORY - Łęki

Seniorki rozwiązują zadania na kartkach siedząc przy stole

 

 

 

 

Ćwiczymy pamięć!!!! Na zajęciach z cyklu twory memory rozwiązujemy zagadki logiczne, uzupełniamy teksty, dopisujemy synonimy do różnych wyrazów, wymieniamy się spostrzeżeniami tworząc mapę emocji. Dzielimy się przepisami na proste dania. Mówiąc ogólnie, ćwiczymy pamięć, która niestety bywa zawodna oraz lubi płatać figle. 

Logotypy BLISKO

Warsztaty TWORY MEMORY zrealizowano w ramach projektu „PO TRZECIE_BIBLIOTEKA” realizowanego w ramach BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
Narodowe Centrum Kultury NPRCz 2.0Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego #BLISKO #NCK #MKDN #NPRCZ

 

 

 

 

Pani rozwiązuje zadanie łącząc wyrazy

 

Na stole znajdują się kartki z treningiem pamięci i osoby na zajęciach ćwiczą pamięć

 

 

 

www nprcz belka nck kolor rgb auto mlogo malopolskalogo dolina solylogo leader