Pamiątki rodzinne rodu Krzysztoforskich

Jan Christ przekazał bibliotece kolekcję rodzinnych zdjęć i pamiątek rodu Krzysztoforskich. Nasze Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej wzbogaciło się o niezwykle cenne historycznie materiały źródłowe dotyczące społeczności lokalnej Kęt. Zapraszamy do zapoznania się z kolekcją Gmina Kęty - Rod Krzysztoforskich na http://kety.archiwa.org/.

Ród Krzysztoforskich: Edmund Krzysztoforski (1847 – 1930), syn Antoniego Krzysztoforskiego (1811 – 1866), bratanek Wincentego Kajetana Krzysztoforskiego (1828 -1899) oraz jego syn Jan Krzysztoforski (1881 – 1964), wszyscy wymienieni mieli zaszczyt piastować funkcję burmistrza miasta Kęt. Rodzina wielkich patriotów o bogatej tradycji społecznikowskiej, organizatorzy i inicjatorzy zmian i postępu gospodarczego w swoim mieście. Z genealogii rodu wynika, że współmałżonkowie należeli również do niemniej szacownych kęckich rodzin o niezwykłych tradycjach kulturowych i silnym poczuciu tożsamości narodowej.

www nprcz belka nck kolor rgb auto mlogo malopolskalogo dolina solylogo leader